VIZE

Jako součást Kristova těla chceme, aby každý mladý člověk, v každé části společnosti našeho národa, dostal příležitost udělat uvědomělé, jasné a silné rozhodnutí pro Ježíše, a tak se stal učedníkem Ježíše Krista a součástí místní církve.Přejeme krásný a požehnaný nový rok 2023!!!

Blíží se nám akce, na které se můžete přihlásit jako dobrovolníci i jako účastníci.

Více info o akcích: zdeMládež pro Krista je nezisková misijní organizace. Toužíme po tom, aby každý člověk v našem národě poznal Ježíše. Chceme, aby mladí lidé nebyli závislí na tom, co jim nabízí dnešní doba, ale aby se stali svobodnými v Kristu. Chceme spolupracovat a spojovat, naším cílem je rozvíjet již existující práci, nebo podpořit či pomoct s nastartováním místních aktivit. Jsme součástí celosvětové organizace Youth for Christ.Kontakt: info@mpkc.cz